Let op! Geld lenen kost geld

0229-840287

Doorlopend krediet

 • Kenmerken
 • Kosten
 • Voorwaarden
 • Hoe werkt het

Wat is een doorlopend krediet?

Een Doorlopend Krediet is kredietvorm waarbij u tot de afgesproken limiet onbeperkt mag opnemen en mocht u extra willen aflossen op uw Doorlopend Krediet dan kan dat geheel boetevrij. Het Doorlopend Krediet geeft u optimale flexibiliteit. De afgesproken kredietlimiet is het bedrag dat u maximaal kunt opnemen.

Als u geld opneemt, begint u direct met terugbetalen. U kunt het geld dat u heeft terugbetaald later gewoon weer opnemen. Zo heeft u altijd extra geld achter de hand. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag en kunt tussentijds boetevrij (extra) aflossen.

Wanneer moet het doorlopend krediet zijn terugbetaald?

Een doorlopend krediet moet terugbetaald zijn op het moment dat u 68 jaar bent

Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 5.000 en maximaal € 75.000 lenen. De hoogte van het bedrag voor een doorlopend krediet is afhankelijk van uw inkomen, uw lasten en uw persoonlijke situatie.

Hoelang betaalt u terug?

Bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd van de als eerste Client genoemde contractant, zal de kredietlimiet maandlijks in gelijkblijvende delen worden verlaagd tot het bereiken van de 68-jarige leeftijd. vanaf dat moment zal het krediet derhalve op nul staan en kan niet meer over het krediet worden beschikt.
Vanaf het moment dat de kredietlimiet wordt afgebouwd wordt er maandelijks een bedrag betaald ter grootte van 1,5% van de overeengekomen kredietlimiet.

Na overlijden

Wanneer u (of uw partner) onverhoopt komt te overlijden vindt er geen kwijtschelding van de lening plaats.

Rente

De variabele rente kan op ieder moment gewijzigd worden door de geldverstrekker. Bij het vaststellen van de rente wordt onder andere gekeken naar kosten, de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en de concurrentiepositie van de leningen. De geldverstrekker stelt u steeds in kennis van een wijziging van de rente, voordat de wijziging van kracht wordt. Het rentepercentage is variabel. Dat betekent dat de rente kan wijzigen. Zie ook het overzicht van de rentepercentages.

Als de rente stijgt dan duurt het terugbetalen van uw lening langer. Uw maandbedrag blijft gelijk. Uw lening wordt duurder omdat u meer rente betaalt. Als de rente daalt duurt het terugbetalen van uw lening korter. Uw maandbedrag blijft gelijk. Uw lening wordt goedkoper omdat u minder rente betaalt.

Hoe betaalt u terug?

Voor uitbetaling van uw lening en voor de incasso van de maandelijks verschuldigde termijnbedragen is een betaalrekening bij een Nederlandse bankinstelling verplicht. U betaalt elke maand een vast bedrag via automatische incasso. Dit bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit terugbetaling(aflossing). U betaalt alleen rente over het bedrag dat u heeft opgenomen.

Zijn er kosten aan verbonden als u meer terugbetaalt?

U kunt altijd meer terugbetalen dan uw maandbedrag. Bij gedeeltelijke of gehele vervroegde aflossing van het doorlopend krediet worden geen kosten in rekening gebracht.

Europese standaardinformatie over consumentenkrediet

Als u geld leent, is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Zodat u weet welke verplichtingen en risico’s horen bij geld lenen. En zodat u kiest voor de lening die het beste past bij uw situatie en uw leendoel.

Europese standaardinformatie

Findio gebruikt onder andere de ESIC om u goed te informeren over uw Doorlopend krediet. Deze afkorting staat voor Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet. De ESIC is wettelijk verplichte informatie over de lening die Findio aan klanten moet geven. Op die manier is het voor u mogelijk om op overzichtelijke wijze diverse kredietaanbiedingen te beoordelen en te vergelijken. De ESIC van Findio krijgt u bij de offerte voor uw Doorlopend Krediet.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden doorlopend krediet.

Bureau Krediet Registratie

Geldverstrekkers zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, in het kort 'BKR'. Wanneer u een leningaanvraag doet zal de geldverstrekker het BKR raadplegen. Mocht de aanvraag op basis van deze gegevens niet worden geaccepteerd dan wordt u hierover bericht. Na het afsluiten van de kredietovereenkomst wordt de lening aangemeld bij Bureau Krediet Registratie. Als u meer dan 90 dagen achterloopt met betalen, meldt de geldverstrekker dit aan het BKR.

Is de rente aftrekbaar?

Per 1 januari jl. is de “wet herziening fiscale behandeling eigen woning” van kracht. Deze wet raakt mogelijk een lening die is aangeschaft voor verbetering of verbouwing van de eigen woning, waarbij er nu wordt geprofiteerd van fiscale aftrek over de betaalde rente.

De wet op hoofdlijnen voor wat betreft de aftrekbaarheid van het Doorlopend Krediet:

 • Voor bedragen die vóór 1 januari 2013 zijn opgenomen, blijft de renteaftrek onveranderd.
 • De bedragen die na 1 januari 2013 worden opgenomen, vallen onder de nieuwe wet, en zijn niet meer fiscaal aftrekbaar.
 • Als een bestaand krediet (van vóór 1-1-2013)wordt overgesloten naar een ander krediet, blijven de oude fiscale regels van kracht. Ongeacht het nieuwe type krediet.

Wordt er geen gebruik gemaakt van renteaftrek, dan verandert er door de komst van deze wet niets.

Acceptatievoorwaarden

Leenservice Nederland werkt samen met een aantal banken om leningen te verstrekken. Elke bank hanteert  zijn eigen acceptatienormen en voorwaarden. Om een lening aan te vragen dient u in ieder geval aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

 • U bent minimaal 21 jaar en maximaal 59 jaar
 • U bent in loondienst (vast of tijdelijk dienstverband)
 • U heeft inkomen uit een WAO/WIA uitkering
 • U heeft inkomen uit (Pre)Pensioen of ANW uitkering
 • Inkomen minimaal € 1.250,- netto per maand
 • Geen BKR codering

 

U kunt online uw doorlopend krediet aanvragen, maar hoe werkt dit eigenlijk? Wij leggen het uit.

U vraagt online uw doorlopend krediet aan.

U vult online het aanvraagformulier in om uw lening aan te vragen. U kunt hierbij tevens aangeven of u bestaande leningen wenst over te sluiten.

Bevestiging van uw lening aanvraag.

U wordt binnen 24 uur gebeld om uw lening aanvraag te bevestigen en eventueel aanvullende benodigde gegevens worden met u doorgenomen.

U ontvangt een vrijblijvende offerte.

Na ontvangst van uw leningaanvraag wordt uw aanvraag vrijblijvend ingediend bij de banken. Daarna wordt er contact met u opgenomen om uw wensen en mogelijkheden door te nemen en ontvangt u van ons een passend en gratis advies waarna wij uw de leenofferte per mail of per post toesturen.

Stuur de getekende offerte terug.

Indien u de aanvraag voor uw doorlopend krediet definitief wenst te maken, stuurt u de getekende offerte retour, samen met de  gevraagde documenten.

De kredietverstrekker beoordeelt uw aanvraag.

Aan de hand van uw aanvraag en de ingestuurde documenten beoordeelt de kredietverstrekker uw leningaanvraag nogmaals op basis van de door u ingestuurde bescheiden.

Het geld wordt naar u overgemaakt.

Op het moment dat de aanvraag voor uw lening definitief akkoord is bevonden dan wordt het geld naar uw rekening overgemaakt en worden eventuele leningen die u wenst over te sluiten ingelost.

Bereken uw doorlopend krediet

Het totale kredietbedrag
Termijnbedrag (per maand)
Variabele debetrente op jaarbasis
Jaarlijks kostenpercentage
Duur van de kredietovereenkomst
Totaal door u te betalen bedrag

Uw maandlasten zijn:

Deze berekening is een richtlijn en u kunt hieraan geen rechten ontlenen. We gaan hierbij uit van de laagste rente die we u kunnen aanbieden. De exacte rente hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en kan variëren. De minimale looptijd is 6 maanden en de maximale looptijd is 120 maanden. De maximale wettelijke rente is 14%.

foto van vrouw