Let op! Geld lenen kost geld

initiatief van

Logo Findio

020-3125330

Dienstverleningsdocument

De Wet op het financieel toezicht verlangt dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een financiele overeenkomst informatie ontvangen over de aard en reikwijdte van onze dienstverlening. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiele Markten (AFM): www.afm.nl

Deze dienstenwijzer is een informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een bank of verzekeringsmaatschappij te sluiten.

foto van vrouw