Let op! Geld lenen kost geld

0229-840287

Persoonlijke lening

  • Kenmerken
  • Kosten
  • Voorwaarden
  • Hoe werkt het

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een aflopende lening. U ontvangt het geld in een keer op uw rekening. U betaalt maandelijks een vast bedrag. Bij een persoonlijke lening weet u vooraf exact hoeveel u leent en wanneer u de lening helemaal heeft terugbetaald. Een persoonlijke lening biedt uitkomst als u eenmalig een groot bedrag nodig heeft, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe auto.

Wanneer moet de persoonlijke lening zijn terugbetaald?

U moet de lening terugbetaald hebben voor u 74 jaar bent.

Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 5.000 en maximaal € 75.000 lenen. De hoogte van het bedrag voor een persoonlijke lening is afhankelijk van uw inkomen, uw lasten en uw persoonlijke situatie.

Hoelang betaalt u terug?

De looptijd van de persoonlijke lening is minimaal 6 en maximaal 120 maanden. We spreken in overleg met u af hoe lang u wilt terugbetalen. Als u voornemens bent om bijvoorbeeld 5 jaar in de auto te rijden, wilt u niet langer dan 5 jaar terugbetalen.

Na overlijden

Wanneer u (of uw partner) onverhoopt komt de overlijden vindt er geen kwijtschelding van de lening plaats.

Rente

De rente staat vast gedurende de looptijd en verandert dus niet. U weet vooraf precies wat de looptijd van de lening is en wanneer u de lening heeft terugbetaald. Zie ook het overzicht van de rentepercentages.

Hoe betaalt u terug?

Voor uitbetaling van uw lening en voor de incasso van de maandelijks verschuldigde termijnbedragen is een betaalrekening bij een Nederlandse bankinstelling verplicht. U betaalt elke maand een vast bedrag via automatische incasso. Dit bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit terugbetaling(aflossing). Opnames zijn niet mogelijk.

Zijn er kosten aan verbonden als u meer terugbetaalt?

U kunt de persoolijke lening gedeeltelijk of volledig boetevrij extra aflossen

Moet u afsluit- of administratiekosten betalen?

Nee, dergelijke kosten bent u niet verschuldigd.

Europese standaardinformatie over consumentenkrediet

Als u geld leent, is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Zodat u weet welke verplichtingen en risico’s horen bij geld lenen. En zodat u kiest voor de lening die het beste past bij uw situatie en uw leendoel.

Europese standaardinformatie

Findio gebruikt onder andere de ESIC om u goed te informeren over uw Persoonlijke lening. Deze afkorting staat voor Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet. De ESIC is wettelijk verplichte informatie over de lening die Findio aan klanten moet geven. Op die manier is het voor u mogelijk om op overzichtelijke wijze diverse kredietaanbiedingen te beoordelen en te vergelijken. De ESIC van Findio krijgt u bij de offerte voor uw persoonlijke lening.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden persoonlijke lening.

Bureau Krediet Registratie

Geldverstrekkers zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, in het kort 'BKR'. Wanneer u een leningaanvraag doet zal de geldverstrekker het BKR raadplegen. Mocht de aanvraag op basis van deze gegevens niet worden geaccepteerd dan wordt u hierover bericht. Na het afsluiten van de kredietovereenkomst wordt de lening aangemeld bij Bureau Krediet Registratie. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de geldverstrekker dit aan het BKR.

 Is de rente aftrekbaar?

De rente is aftrekbaar van uw inkomen voor de belasting, als u uw Persoonlijke Lening aantoonbaar gebruikt voor onderhoud of verbetering van uw eigen koopwoning.

Acceptatievoorwaarden

Elke bank hanteert  zijn eigen acceptatienormen en voorwaarden. Om een lening aan te vragen dient u in ieder geval aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

  • Uw leeftijd ligt tussen de 21 en 74 jaar
  • U bent in loondienst (vast of tijdelijk dienstverband)
  • U heeft inkomen uit een WAO/WIA uitkering
  • U heeft inkomen uit (Pre)Pensioen of ANW uitkering
  • Inkomen minimaal € 1.250,- netto per maand
  • Geen BKR codering

 

U vraagt online uw lening aan.

U vult online het aanvraagformulier in om uw lening aan te vragen. U kunt hierbij tevens aangeven of u bestaande leningen wenst over te sluiten.

Bevestiging van uw lening aanvraag.

U wordt binnen 24 uur gebeld om uw lening aanvraag te bevestigen en eventueel aanvullende benodigde gegevens worden met u doorgenomen.

U ontvangt een vrijblijvende offerte.

Na ontvangst van uw leningaanvraag wordt uw aanvraag vrijblijvend ingediend bij de banken. Daarna wordt er contact met u opgenomen om uw wensen en mogelijkheden door te nemen en ontvangt u van ons een passend en gratis advies waarna wij uw de leenofferte per mail of per post toesturen.

Stuur de getekende offerte terug.

Indien u de aanvraag voor uw lening definitief wenst te maken, stuurt u de getekende offerte retour, samen met de  gevraagde documenten.

De kredietverstrekker beoordeelt uw aanvraag.

Aan de hand van uw aanvraag en de ingestuurde documenten beoordeelt de kredietverstrekker uw leningaanvraag nogmaals op basis van de door u ingestuurde bescheiden.

Het geld wordt naar u overgemaakt.

Op het moment dat de aanvraag voor uw lening definitief akkoord is bevonden dan wordt het geld naar uw rekening overgemaakt en worden eventuele leningen die u wenst over te sluiten ingelost.

Bereken uw persoonlijke lening

Het totale kredietbedrag
Termijnbedrag (per maand)
Variabele debetrente op jaarbasis
Jaarlijks kostenpercentage
Duur van de kredietovereenkomst
Totaal door u te betalen bedrag

Uw maandlasten zijn:

Deze berekening is een richtlijn en u kunt hieraan geen rechten ontlenen. We gaan hierbij uit van de laagste rente die we u kunnen aanbieden. De exacte rente hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en kan variëren. De minimale looptijd is 6 maanden en de maximale looptijd is 120 maanden. De maximale wettelijke rente is 14%.

foto van vrouw