Let op! Geld lenen kost geld

0229-840287

Huiseigenaar Persoonlijke lening

 • Kenmerken
 • Kosten
 • Voorwaarden
 • Hoe werkt het

Huiseigenaar persoonlijke lening

Een Huiseigenaar persoonlijke lening is een kredietvorm voor eigenhuisbezitters en gelijk aan een persoonlijke lening maar met een lagere rente. Bij een Huiseigeigenaar persoonlijke lening weet u vooraf exact hoeveel u leent, welk bedrag u maandelijks betaalt en hoe lang u aan de lening betaalt.

De rente en de maandtermijn staan bij een Huiseigenaar persoonlijke lening gedurende de hele looptijd vast. Met een Huiseigenaar persoonlijke lening leent u in één keer een vast bedrag en daarom is een Huiseigenaar persoonlijke lening  o.a. een geschikte lening voor bijvoorbeeld de verbouwing van uw woning

Wanneer moet de Huiseigenaar persoonlijke lening zijn terugbetaald?

U moet de lening terugbetaald hebben voor u 75 jaar bent.

Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 10.000 en maximaal € 75.000 lenen. De hoogte van het bedrag voor een persoonlijke lening is afhankelijk van uw inkomen, uw lasten en uw persoonlijke situatie.

Hoelang betaalt u terug?

De looptijd van de persoonlijke lening is minimaal 12 en maximaal 120 maanden. We spreken in overleg met u af hoe lang u wilt terugbetalen. 

Na overlijden

Wanneer u (of uw partner) onverhoopt komt de overlijden vindt er geen kwijtschelding van de lening plaats.

Rente

De rente staat vast gedurende de looptijd en verandert dus niet. U weet vooraf precies wat de looptijd van de lening is en wanneer u de lening heeft terugbetaald. Zie ook het overzicht van de rentepercentages.

Hoe betaalt u terug?

Voor uitbetaling van uw lening en voor de incasso van de maandelijks verschuldigde termijnbedragen is een betaalrekening bij een Nederlandse bankinstelling verplicht. U betaalt elke maand een vast bedrag via automatische incasso. Dit bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit terugbetaling(aflossing). Opnames zijn niet mogelijk.

Zijn er kosten aan verbonden als u meer terugbetaalt?

U kunt altijd meer terugbetalen dan uw maandbedrag. Bij gedeeltelijke of gehele vervroegde aflossing van een Huiseigenaar persoonlijke lening worden geen kosten in rekening gebracht.

Moet u afsluit-, taxatie- of notariskosten betalen?

Nee, dergelijke kosten bent u niet verschuldigd.

 

Europese standaardinformatie over consumentenkrediet

Voor dit product is Europese standaardinformatie over Consumentenkrediet beschikbaar. Als u een offerte aanvraagt krijgt u deze informatie gericht op u persoonlijk. Bekijk hier een voorbeeld.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden Huiseigenaar persoonlijke lening.

Bureau Krediet Registratie

Geldverstrekkers zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, in het kort 'BKR'. Wanneer u een leningaanvraag doet  zal de geldverstrekker het BKR raadplegen. Mocht de aanvraag op basis van deze gegevens niet worden geaccepteerd dan wordt u hierover bericht. Na het afsluiten van de kredietovereenkomst wordt de lening aangemeld bij Bureau Krediet Registratie. Als u meer dan 60 dagen achterloopt met betalen, meldt de geldverstrekker dit aan het BKR.

Moet u hypotheek op uw woning vestigen?

Uw eigen woning is niet nodig als onderpand, daarom hoeft u niet naar de notaris en u hoeft uw woning niet te laten taxeren. De Huiseigenaar persoonlijke Lening is een lening met een positieve/negatieve hypotheekverklaring. Met deze verklaring stemt u in met de voorwaarde dat u uw huis niet extra belast met nog een hypotheek, zonder toestemming van de bank. Tenzij u natuurlijk met een nieuwe hypotheek de Huiseigenaar persoonlijke lening  aflost.

Daarnaast verklaart u op eerste verzoek van de bank mee te werken aan het afgeven van hypothecaire zekerheid op uw woning ten behoeve van dit krediet. Dit zal over het algemeen pas gebeuren wanneer u een flinke achterstand heeft opgelopen in de betalingen.

Hoe ziet een overeenkomst van Huiseigenaar persoonlijke lening eruit?

Bent u benieuwd hoe een overeenkomst eruit ziet? Bekijk hier een voorbeeld. 

Is de rente aftrekbaar?

De rente is aftrekbaar van uw inkomen voor de belasting, als u uw WOZ Persoonlijke Lening gebruikt voor onderhoud of verbetering van uw eigen koopwoning.

Acceptatievoorwaarden

Leenservice Nederland werkt samen met een aantal banken om leningen te verstrekken. Elke bank hanteert  zijn eigen acceptatienormen en voorwaarden. Om een lening aan te vragen dient u in ieder geval aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

 • Uw leeftijd ligt tussen de 23 en 68 jaar
 • U bent in het bezit van een eigen woning
 • U bent in loondienst (vast of tijdelijk dienstverband)
 • U heeft inkomen uit een WAO/WIA uitkering
 • U heeft inkomen uit (Pre)Pensioen of ANW uitkering
 • Inkomen minimaal € 1.250,- netto per maand
 • Geen BKR codering

U kunt online uw Huiseigenaar persoonlijke lening aanvragen, maar hoe werkt dit eigenlijk? Wij leggen het uit.

U vraagt online uw lening aan.

U vult online het aanvraagformulier in om uw lening aan te vragen. U kunt hierbij tevens aangeven of u bestaande leningen wenst over te sluiten.

Bevestiging van uw lening aanvraag.

U wordt binnen 24 uur gebeld om uw lening aanvraag te bevestigen en eventueel aanvullende benodigde gegevens worden met u doorgenomen.

U ontvangt een vrijblijvende offerte.

Na ontvangst van uw leningaanvraag wordt uw aanvraag vrijblijvend ingediend bij de banken. Daarna wordt er contact met u opgenomen om uw wensen en mogelijkheden door te nemen en ontvangt u van ons een passend en gratis advies waarna wij uw de leenofferte per mail of per post toesturen.

Stuur de getekende offerte terug.

Indien u de aanvraag voor uw lening definitief wenst te maken, stuurt u de getekende offerte retour, samen met de  gevraagde documenten.

De kredietverstrekker beoordeelt uw aanvraag.

Aan de hand van uw aanvraag en de ingestuurde documenten beoordeelt de kredietverstrekker uw leningaanvraag nogmaals op basis van de door u ingestuurde bescheiden.

Het geld wordt naar u overgemaakt.

Op het moment dat de aanvraag voor uw lening definitief akkoord is bevonden dan wordt het geld naar uw rekening overgemaakt en worden eventuele leningen die u wenst over te sluiten ingelost.

Bereken uw lening

Het totale kredietbedrag
Termijnbedrag (per maand)
Variabele debetrente op jaarbasis
Jaarlijks kostenpercentage
Duur van de kredietovereenkomst
Totaal door u te betalen bedrag

Uw maandlasten zijn:

Deze berekening is een richtlijn en u kunt hieraan geen rechten ontlenen. We gaan hierbij uit van de laagste rente die we u kunnen aanbieden. De exacte rente hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en kan variëren. De minimale looptijd is 6 maanden en de maximale looptijd is 120 maanden. De maximale wettelijke rente is 14%.

foto van vrouw