Let op! Geld lenen kost geld

0229-840287

WOZ Krediet fiscaal aftrekbaar?

Is de rente van een WOZ krediet fiscaal aftrekbaar?

Per 1 januari jl. is de “wet herziening fiscale behandeling eigen woning” van kracht. Deze wet raakt mogelijk een lening die is aangeschaft voor verbetering of verbouwing van de eigen woning, waarbij er nu wordt geprofiteerd van fiscale aftrek over de betaalde rente.

De wet op hoofdlijnen voor wat betreft de aftrekbaarheid van het WOZ Krediet (Doorlopend krediet)

  • Voor bedragen die vóór 1 januari 2013 zijn opgenomen, blijft de renteaftrek onveranderd.
  • De bedragen die na 1 januari 2013 worden opgenomen, vallen onder de nieuwe wet, en zijn niet meer fiscaal aftrekbaar.
  • Als een bestaand krediet (van vóór 1-1-2013)wordt overgesloten naar een ander krediet, blijven de oude fiscale regels van kracht. Ongeacht het nieuwe type krediet.

Wordt er geen gebruik gemaakt van renteaftrek, dan verandert er door de komst van deze wet niets.

Een Persoonlijke Lening is nog steeds fiscaal aftrekbaar als deze wordt aangewend voor aanschaf, verbetering of verbouwing van de eigen woning.

Geld lenen met een WOZ krediet

Het WOZ Krediet, ook wel woningvoordeelkrediet genoemd, is een kredietvorm voor eigenhuisbezitters en gelijk aan het doorlopend krediet maar met een lagere rente. U kunt tot de limiet onbeperkt opnemen en  mocht u extra willen aflossenen op uw WOZ krediet dan kan dat geheel boetevrij. Het WOZ krediet geeft u dus optimale flexibiliteit. De afgesproken kredietlimiet is het bedrag dat u maximaal kunt opnemen. Extra afgeloste bedragen kunt u ook weer tot deze limiet opnemen. Het WOZ Krediet is een krediet met hypotheekverklaring en betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarde dat u uw huis niet extra belast met een hypotheek, zonder toestemming van de bank waar uw WOZ Krediet is ondergebracht. Daarnaast zult u op verzoek van de bank meewerken aan het vestigen van een hypotheek op uw woning. Dit is over het algemeen alleen als u een achterstand heeft met betalen.

Maandtermijn WOZ Krediet

De maandtermijn van een WOZ kediet bestaat rente en uit aflossing. De rente is variabel waardoor het deel aan aflossing binnen uw maandtermijn kan veranderen. Als de rente stijgt betaalt u minder aan aflossing op uw WOZ krediet en als de rente daalt lost u meer af op uw WOZ krediet. Eventueel kunt u kiezen voor een aflossingsvrij WOZ krediet waarbij uw maandtermijn alleen uit rente bestaat. U kunt geheel of gedeeltelijk boetervij extra aflossen.

WOZ Krediet een passende lening?

Of een WOZ Krediet een passende lening voor u is, hangt af van uw persoonlijke en financiele  situatie en het doel van de lening. Meer informatie over een WOZ Krediet kunt u vinden in de brochures en voorwaarden. Laat u  gratis adviseren door onze deskundige adviseurs. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Bereken uw WOZ Krediet

Het totale kredietbedrag
Termijnbedrag (per maand)
Variabele debetrente op jaarbasis
Jaarlijks kostenpercentage
Duur van de kredietovereenkomst
Totaal door u te betalen bedrag

Uw maandlasten zijn:

Deze berekening is een richtlijn en u kunt hieraan geen rechten ontlenen. We gaan hierbij uit van de laagste rente die we u kunnen aanbieden. De exacte rente hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en kan variëren. De minimale looptijd is 6 maanden en de maximale looptijd is 120 maanden. De maximale wettelijke rente is 14%.

foto van vrouw